Přednášející

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze. Studijně pobýval na univerzitách a vědeckovýzkumných ústavech v Evropě, Austrálii, Japonsku a Kanadě.
Na ČVUT v Praze postupně působil jako asistent, odborný asistent, docent a vedoucí oddělení vědy ČVUT. Pod jeho vedením bylo obhájeno 11 doktorských prací PhD.
V současnosti přednáší dřevěné konstrukce a dřevostavby na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Katalánské technické univerzitě v Barceloně a Minho univerzitě v Guimarães. Vede též oddělení materiálů a konstrukcí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.
Je zpracovatelem 24 odborných knih a skript o dřevěných konstrukcích a dřevostavbách pro studenty středních odborných škol, studenty ČVUT a autorizované inženýry ČKAIT . Je též autorem více než 160 odborných publikací a dále též řady patentů a užitných vzorů.
V rámci projektu Leonardo da Vinci se podílel na vzniku dvou příruček pro střední a východní Evropu se zaměřením na dřevěné konstrukce, které byly přeloženy do němčiny, angličtiny a polštiny.

Je zpracovatelem ČSN EN pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru. Byl též členem 6-ti členného týmu pro přípravu 2. generace další části Eurokódu 5, zaměřené na kompozitní dřevobetonové konstrukce.
Na národní úrovni je zapojen do činnosti těchto technických normalizačních komisí:
předseda TNK 34 - Dřevěné konstrukce,
člen TNK 27 - Požární bezpečnost staveb,
člen TNK 38 - Spolehlivost stavebních konstrukcí,
člen TNK 135 - Dřevo a výrobky na bázi dřeva.
Na mezinárodní úrovni zastupuje ČR v těchto technických normalizačních komisích:
ISO/TC 165 - Dřevěné konstrukce, CEN/TC 250/SC 5 - Konstrukční Eurokódy/Dřevěné konstrukce.
Je též předsedou Dřevařské společnosti při Českém svazu stavebních inženýrů a předsedou dozorčí rady nadace Dřevo pro život.
Za vědeckou, pedagogickou a odbornou činnost mu byly uděleny tyto medaile ČVUT - Bažantova, Rektorysova a Šolínova.

Přednáška

Navrhování dřevostaveb na účinky požáru u nás a v zahraničí

10:38, čtvrtek 28. 11. 2019

V Evropské Unii platí soubor společných technických norem pro všechny členské státy. Tyto technické normy popisují, jak navrhovat a používat dané materiály a konstrukce. Každý stát si ale sám reguluje požadavky na konstrukce a celé stavby. Mezi tyto požadavky patří i požadavky na jejich požární bezpečnost. V příspěvku budou prezentovány informace o tom, jak se požární bezpečnost staveb ze dřeva řeší u nás v porovnání s vybranými zeměmi Evropy. Především zeměmi se stejnou stavební kulturou jako má naše země a dále potom se severskými zeměmi, které v Evropě nejvíce staví budovy ze dřeva včetně vícepodlažních a již pro jejich realizaci vytvořily podpůrné dokumenty.

Lze konstatovat, že požární zkoušky a klasifikační metody byly nedávno harmonizovány po celé Evropě, ale regulační požadavky použitelné pro různé typy budov a koncové uživatele stále zůstávají v pravomocích každého státu. Ačkoliv tedy evropské předpisy na technické úrovni existují, požární bezpečnost je řízena národní legislativou a je tedy na politické úrovni. Národní požární předpisy sice zatím zůstaly, ale nová evropská harmonizace norem by měla poskytnout prostředky pro postupné dosažení společných evropských předpisů.

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER 2019

Hlavní partneři 2019

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE 2019