Přednášející

Dipl.-Ing. Jaroslav Benák

James Hardie Europe GmbH,o.s.

Studoval obor Dřevařské inženýrství na Vysoké škole užitých věd a umění v německém Hildesheimu (Dolní Sasko). V roce 2004 nastoupil do společnosti Fermacell jako projekční konzultant, v současnosti zde působí ve funkci technického ředitele. 

Ve společnosti James Hardie zodpovídá za technický vývoj, certifikace a zavádění nových výrobků.

Přednáška

Moderní fasádní systémy

14:41, čtvrtek 28. 11. 2019

Cílem příspěvku je představení problematiky navrhování a provádění odvětrávaných fasádních systémů z hlediska konstrukce, stavební fyziky, požární bezpečnosti, akustiky, statiky a životnosti. V druhé části příspěvku budou představeny jednotlivé systémy na základě realizací z České republiky a zahraničí.

Na přednášku navazuje workshop s praktickými ukázkami montáže odvětrávaných fasádních systémů.

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER 2019

Hlavní partneři 2019

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE 2019