Přednášející

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Vystudoval VŠB TU Ostrava obor TPO BP a dále doktorandské studium na FBI VŠB TU Ostrava. Je absolventem postgraduálního studia stavebního práva na PF UK v Praze. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS, je soudním znalcem v oboru požární ochrana. Pracuje pro ÚNMZ kde je členem TNK 27 - PBS, zde je současně předsedou SC 3, TNK 132 - Technické prostředky a zařízení požární ochrany, u ČATP je členem bezpečnostní komise.

Jeho významným zájmem a koníčkem je obor zjišťování příčin vzniku požárů a výbuchů, zpracování systémových analýz v organizaci a řízení požární ochrany, systémových vazeb požárně bezpečnostních zařízení a analýz rizik v oblasti bezpečnostního inženýrství včetně jejich porovnávání se zahraničními zkušenostmi a poznatky.

Chcete-li lépe poznat pana Kratochvíla osobně, pusťte si na České televizi HYDE PARK CIVILIZACE >>>

Přednáška

Dřevostavby a jejich hodnocení v předpisech

16:32, čtvrtek 28. 11. 2019

Předmětem přednášky je pohled zpracovatele předpisu (například Metodiky, ČSN, vyhlášky ad.), jakým způsobem lze stanovit podmínky požární bezpečnosti staveb pro specifické konstrukce budov a jaké údaje je nutné doložit.

Dřevostavby jsou specifické konstrukce budov, jedná se o moderní a žádaný způsob výstavby, který má budoucnost. Stejně jako u jiných budov, musí být pro i pro tyto stavby zajištěna odpovídající požární bezpečnost a musí být vyřešen způsob zásahu jednotek požární ochrany při požáru.

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER 2019

Hlavní partneři 2019

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE 2019