Přednášející

Ing. Miroslav Drobník

CIKO s.r.o.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT, specializace stavební fyzika. V letech 1998-2003 pracoval v projekční kanceláři. Od roku 2004 vyvíjí vlastní komínové systémy, které se vyrábí pod značkou CIKO. Je jednatele firmy CIKO s.r.o. V profesním životě, stejně jako ve sportu, rád přijímá nové výzvy.

Odvaha a chuť pouštět se do nových věcí je základem pro vývoj novinek, kdy hlavní by neměla být cena, ale správné řešení. Zájem ze strany zákazníků i odborné veřejnosti, včetně začleňování do profesních programů celoživotního vzdělávání potvrzuje správnost tohoto přístupu.

Přednáška

Detaily zabudování komínů do dřevostavby s ohledem na požární bezpečnost a dlouhodobou funkčnost

15:02, čtvrtek 28. 11. 2019

Komín jako součást dřevostavby?

Zde jsou obsaženy především dvě podotázky:

PROČ a JAK?

V rámci přednášky bychom vedle krátkého proč chtěli především odpovědět na otázku, jakou konstrukční variantu komínu kdy zvolit a jak správně zabudovat komín do stavby, aby prostup komínu obálkou budovy nebylo „slabé“ místo stavby.

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER 2019

Hlavní partneři 2019

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE 2019