Přednášející

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

UCEEB, ČVUT v Praze

Ing. Marek Pokorný, Ph.D., absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze (2005). Od roku 2007 působí jako oborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Šest měsíců hostoval v požární laboratoři na univerzitě Stord-Haugesund v Norsku (2009/2010).

Disertační práci (2012) zpracoval na téma Instalační šachty z požárního hlediska. Od roku 2013 je vědecko-výzkumným pracovníkem v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze. Je také spolupracovníkem TNK 27 – Požární bezpečnost staveb.

Přednáška

Analýza "požárních" norem řady ČSN 73 08 - omezení a možnosti pro dřevostavby

16:11, čtvrtek 28. 11. 2019

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER 2019

Hlavní partneři 2019

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 2019

ZÁŠTITY A PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE 2019